AYDINLATMA METNİ

Bu doküman kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Değerli Çalışan Adayımız,

İş başvuru formunu özenle doldurmanızı, CV (Özgeçmiş) ve kişisel bilgilerinizi Şirketimizle paylaşırken ve mülakat süreçlerinde aşağıdaki hususları dikkate almanızı sizden rica ediyoruz.

 

1. Verilerinizi Kim İşliyor?

Fatih Mahallesi, Sanayi Küme evler Bölgesi No:44 Bayırköy Beldesi, 11230,  Merkez/Bilecik  adresinde mukim Accuride Wheels Bilecik Jant Sanayi A.Ş. (“Şirket”) (www.accuridecorp.com/tr olarak, elde ettiğimiz kişisel veriler bakımından Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla, talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işliyoruz.

 

2. Kişisel Verilerinizi, Hangi Amaçlarla Ve Hangi Hukuki Nedenlerle İşliyoruz?

4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu m.419, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre Şirketimiz, iş başvurusunda bulunan Çalışan Adayları’nın isim, adres, doğum tarihi, e-posta adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri, özgeçmiş, ön yazı, geçmiş veya ilgili iş tecrübesi veya diğer tecrübe, eğitim durumu, transkript, dil test sonuçları veya iş başvurusuna ilişkin destekleyici veya açıklayıcı belgeler , Skype, Video konferans gibi online mülakat telefon gibi veya yüz yüze mülakat yapılması durumunda mülakat sırasında elde edilen bilgilerin kayıtları, iş başvurunuzda belirtmiş olduğunuz referanslar gibi kişisel bilgileri işleyebiliyoruz.

Özellikle yetkinliklerinizin değerlendirilerek iş sözleşmenizin kurulabilmesi, kişisel veri işleme konusunda temel hukuki dayanağımızı oluşturuyor. Buna göre, adaylığınız bağlamında, yetkinliklerinizle doğrudan ilgili olmayan herhangi bir kişisel bilgiyi ve özellikle özel (hassas) nitelikli verilerinizi (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı , biyometrik ve genetik verileri) belirtmekten kaçınmanızı, yazılı olarak verdiğiniz CV ve belgelerde ilgili kısımlar varsa karartarak bize vermenizi önemle tavsiye ediyoruz.

 

Ayrıca, özgeçmişinizde yer alan referans kişi/kişilere ait kişisel veriler (isim, soy isim, telefon, e-posta vb) için, söz konusu kişinin bilgilendirilmesi ve açık rızası(ları)nın alınmasının ilk etapta sizin sorumluluğunuzda olduğunu bilerek bize bildirmenizi önemle tavsiye ediyoruz. İşe alım sürecinde, yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri uygulayabiliyoruz, bu konuda uzmanlaşmış kuruluşlarla işbirliği yapabiliyoruz. Anılan testlerin sonuçları talebiniz üzerine sizinle paylaşılıyor ve işe alınmanız durumunda özlük dosyanızda saklı tutuluyor. Yine mülakat süreçlerinde uzman değerlendirme/assessment kuruluşlarıyla işbirliği yapabiliyoruz. Söz konusu değerlendirme ve testlerin yapılması ve bu konuda uzman kişi ve kurumlarla işbirliği amacıyla verilerinizin paylaşılması için sizden açık onayınızı talep ediyoruz (1).

 

3. Kişisel Verilerinizi, Hangi Amaçlarla ve Hangi Hukuki Nedenlerle Aktarıyoruz?

Şirketimizin işe alım ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi ve başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla sınırlı ve ölçülü şekilde kişisel verilerinizin aktarımı söz konusu olabiliyor. Bu kapsamda, Şirketimiz içinde veya Şirketimiz içinde olmamakla birlikte genel olarak “Veri İşleyen” sıfatıyla gizlilik sözleşmesiyle bağlı olarak çalışan yetkili kişilere (OGSB’ler, Hosting Servisleri, Database Bakım servisleri, HR-İşe Alım Danışmanlık, Değerlendirme/Assessment Kuruluşları gibi) işe alım amacıyla bağlantılı olmak kaydıyla kişisel verileriniz aktarılabiliyor.

Bunun dışında; Adli Makamlarla (örneğin işe alım süreçlerinde bir uyuşmazlık durumunda mahkemelerle) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki dayanağıyla ve İdari Makamlarla (örneğin KVKK Kurumundan gelen talepler, SGK; İŞ-Kur’dan gelen talepler) kanunda öngörülen durumlar ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi hukuki dayanağıyla,

Akademik Kurumlarla (örneğin diplomanıza ilişkin verdiğiniz bilginin doğruluğunun denetlenmesi amacıyla), Şirketimizin meşru menfaatleri ve iş sözleşmesinin kurulması hukuki dayanağıyla, Referanslarınızla (iş sözleşmenizin kurulması ve Şirketimizin meşru menfaatleri hukuki dayanağıyla), Şirketimizle ilgili birleşme devralma gibi süreçler ile bağlantılı olarak (hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, Şirketimizin meşru menfaati hukuki dayanağıyla), Sigorta Şirketleri, SGK, Vergi ve Hukuk Danışmanlarıyla (Şirketimizin meşru menfaatleri ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki dayanağıyla), istisnai olarak da Kanunun 5. maddesinde öngörülen fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (örneğin iş görüşmesinde rahatsızlanmanız durumunda sağlık kuruluşlarıyla) amaçlarıyla verilerinizin paylaşımı söz konusu oluyor.

 

a) Accuride Bünyesinde

Accuride, kişisel verilerine erişimi şirkette bu bilgileri “bilmesi gereken” kişilerle sınırlar. Örneğin, Accuride’daki belirli çalışanlar başvurunuzu işleme almak ve işe alım sürecini yönetmek üzere kişisel verilerinize erişebilir. Ulusal sınırların ötesinde iş yapan global bir şirket olarak, söz konusu “bilmesi gereken kişilerin” bilgilerinizin, kişisel veriler için herhangi bir koruma sağlamayan veya daha az koruma sağlayan ülkeler dahil olmak üzere başka bir ülkedeki Accuride’a aktarılmasına ihtiyaç duyduğu durumlar olabilir. Websitemiz www.accuridecorp.com adresi üzerinden iş başvurusu yaptığınız hallerde, verileriniz Accuride Corporation (“AWNA”) kontrolünde hostingin yer aldığı ABD üzerinden tarafımıza ulaşıyor.

Accuride’in özellikle yurtdışı ile bağlantılı yapılan ortak çalışmalar ile ilgili olarak ABD’de yerleşik Accuride Corporation’a ve Almanya’da yerleşik Accuride Wheels Solingen GmbH (“Accuride Solingen)” ve Accuride Wheels Europe & Asia GmbH (“AWEA”)’e  veri aktarımı gerekli olabilmektedir. Örneğin, belirli pozisyonlar için özgeçmiş ve kişisel verileri bu Şirketler tarafından talep edilebilmektedir.   Buna göre, güvenli ülkeler konusunda mevcut durum dikkate alınarak, AWNA, AWEA ve Accuride Solingen ile kişisel verilerinizin paylaşılabilmesi için sizden açık onayınızı talep ediyoruz (2).

 

b) Accuride Dışında

Accuride işe alım sürecini gerçekleştirmek ve yönetmek üzere kişisel verilerinizi yetkili Üçüncü Taraf Hizmet sağlayıcılarla paylaşabiliyoruz. Örneğin, kişisel verilerinizi başvurunuzu ve bize verdiğiniz bilgilerin incelemesini ve doğrulamasını gerçekleştirmek amacıyla paylaşılabiliyor. Bu, akademik ve profesyonel niteliklerin doğrulanmasını içeriyor. Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılarımız dışında, kişisel verilerinizi Accuride  dışındaki üçüncü taraflara yalnızca şu durumlarda açıklıyoruz

  • yasa gerektirdiğinde;
  • polis veya diğer kolluk kuvvetleri tarafından yasal bir yardım talebine cevaben; ve/veya
  • Accuride’ın kendi bünyesinde çalışmayan avukatlarından veya üçüncü bir tarafla olan bir davayla bağlantılı olarak yasal tavsiye almak için.

Faaliyetlerin sürdürülmesi sırasında bazı durumlarda kişisel verilerinizin Datassist gibi üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla paylaşması gerekmektedir. Bu aktarım sırasında, hem Accuride, hem de üçüncü taraf hizmet sağlayıcı kişisel verilerinizin güvenliğini taahhüt eden gizlilik anlaşmaları imzalamaktadırlar. Bu türden bir aktarımın yapılması için açık onayınızı talep ediyoruz. (3)

 

4. Kişisel Verilerinizin Güvenliği ve Saklanması

Kişisel verilerinizi her zaman en güvenli ve en güvenli şekilde ve yalnızca işlemin amacına ulaşmak için gerekli olan zaman süresince tutmayı hedefliyoruz. Bu bakış açısıyla, verilerinizin değiştirilmesini veya kaybını veya yetkisiz erişimlerini mümkün olduğunca önlemek için gerekli fiziksel, teknik ve organizasyonel önlemleri alıyoruz. Kişisel verilerinizi güvenli ortamlarda saklıyor ve aktarım yapılacaksa bu konuda gereken tedbirleri alıyoruz.

İşe alım süreçleri boyunca hakkınızda toplanan ve işlenen tüm kişisel veriler, Çalışan Adayı’nın ilgili açık pozisyonda istihdam edilmesine karar verilmesi halinde özlük dosyasına aktarılıyor ve Çalışan özlük bilgileri kapsamındaki saklama sürelerine tabi olarak saklanıyor. İstihdam edilmemeniz durumunda aday statüsü ile vermiş olduğunuz kişisel verileriniz en fazla 2 yıl süre ile saklanıyor. Suça konu bir eylemin söz konusu olması halinde ise kişisel verileriniz Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen dava ve ceza zamanaşımları süresince tutuluyor.

 

5. Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz?

İşlemekte olduğumuz kişisel verilerimizin büyük bir çoğunluğunu sizin bize verdiğiniz bilgilerden elde ediyoruz. Yine bazı durumlarda, referanslarınız veya çalışma hayatı gereklilikleri nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları tarafından tesis edilmiş olan sistemlerdeki verilerden de kişisel verileriniz bize ulaşabiliyor. İşlediğimiz bilgiler kağıt ortamında (anket, başvuru formları) gibi otomatik olmayan yöntemlerle toplanabildiği gibi, e-mail veya web form üzerinden gönderilen belgeler gibi kanallarla otomatik yöntemler ile de toplanabiliyor.

 

6. Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız Nelerdir?

Kanunun ’nın 11. maddesi gereği kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) Kanunun’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Şirketimizin web sitesinde bulunan formu doldurmak suretiyle, Şirketimizin Fatih Mahallesi, Sanayi Küme evler Bölgesi No:44,Bayırköy Beldesi  Merkez/Bilecik, Türkiye 11230 adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya Şirketimizin  KEP adresine kayıtlı eposta ile gönderebilir ya da Kurumun belirlediği diğer yöntemlerle başvurabilirsiniz. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hakkında ayrıntılı bilgiye, Şirketimizin web sitesinde yayınlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyerek ulaşabilirsiniz.

ACCURIDE WHEELS BİLECİK JANT SANAYİ A.Ş.

ÇALIŞAN ADAYLARINA YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AÇIK RIZA METNİ

Accuride Wheels Bilecik Jant Sanayi A.Ş., tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizin hukuka uygun işlenebilmesi için aşağıdaki amaçlarla işlenmesini onayınıza sunuyoruz.

Aydınlatma metnini de dikkate alarak, işe alım faaliyetlerinin yürütülmesi için değerlendirme ve testlerin yapılması ve bu konuda uzman kişi ve kurumlarla işbirliği amacıyla verilerimin paylaşılmasına, kişisel verilerimin  yurtdışında belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmasına , kişisel verilerimin  üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla paylaşılmasına izin veriyorum.

 Yukarıda yer alan konularda kişisel verilerimin işlenmesine açık, özgür iradeyle ve bilgilendirmeye dayalı şekilde onay verdiğimi, aydınlatma metnini okuduğumu ve anladığımı kabul ederim.